รูปแบบอมตะ ความสัมพันธ์ ไทย-ลาว ระหว่าง สมเด็จ พระมหาจักรพรรดิ และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช - Dr. Souneth Phothisane

ປະຫວັດສາດຄືຂະບວນການເຄື່ອນຕົວຂອງຈິດສຳນຶກຊາດ ໃນແຕ່ລະບາດລ້ຽວແຫ່ງການປ່ຽນແປງ

ທາງສັງຄົມ-ວັດທະນະທັມຢ່າງ ເປັນຂັ້ນຕອນແຫ່ງອະດີດ ປັດຈຸບັນແລະອະນາຄົດທີ່ນັກປະຫວັດສາດ ໄດ້ຕີຄວາມຕາມຂໍ້ມູນຫລັກຖານແລະທິດສະດີຂອງຕົນ

รูปแบบอมตะ ความสัมพันธ์ ไทย-ลาว ระหว่าง สมเด็จ พระมหาจักรพรรดิ และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช

 
 
souneth project
 
 

ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 ที่ชะอำ หัวหิน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2552 ผู้นำอาเซียนได้ลงนามรับรองปฏิญญาชะอำ หัวหิน ว่าด้วยแผนงานจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ค.ศ. 2009-2015) เพื่อจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 เพื่อให้ประชาชนแต่ละประเทศอาเซียนอยู่ร่วมกันภายใต้แนวคิดสังคมที่เอื้ออาทรไม่ขัดแย้งกัน รากเหง้าของความขัดแย้งที่สำคัญนั้นคือความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ เพื่อลดข้อขัดแย้งในภูมิภาคอาเซียนจำเป็นที่จะต้องแก้ที่รากเหง้าของความขัดแย้งนั้นคือต้องส่งเสริมจุดแข็ง แก้ไขจุดอ่อน หรือแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง

ฉะนั้นการศึกษาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-ลาว ระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชจะเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจระหว่างกันในด้านความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ระหว่าง 2 ประเทศ จะช่วยทำให้ 3 เสาหลักอาเซียนมั่นคงแข็งแกร่งตามไปด้วย

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นำเสนอ:

1. ความเป็นมาของความสัมพันระหว่างสองกรุงศรี
2. ประวัติของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
3. ประวัติสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
4. สภาพการณ์โลกและภูมิภาค
5. การสร้างพระธาตุศรีสองรักและเนื้อหาศิลาจารึก
6. การผูกสัมพันธ์ทางสายเลือด
7. การร่วมรบป้องกันกรุงศรีอยุธยา
8. การวิเคราะห์รูปแบบอมตะของความสัมพันธ์ไทย-ลาว

poster
Author: Souneth Phothisane Filed Under:
Conference Published Date Hits: 625

 

Locations of visitors to this page