ພຣະເຈົ້າ ໄຊຍະເຊດຖາທິຣາດ ຄອງເມືອງຊຽງແສນ - Dr. Souneth Phothisane

ປະຫວັດສາດຄືຂະບວນການເຄື່ອນຕົວຂອງຈິດສຳນຶກຊາດ ໃນແຕ່ລະບາດລ້ຽວແຫ່ງການປ່ຽນແປງ

ທາງສັງຄົມ-ວັດທະນະທັມຢ່າງ ເປັນຂັ້ນຕອນແຫ່ງອະດີດ ປັດຈຸບັນແລະອະນາຄົດທີ່ນັກປະຫວັດສາດ ໄດ້ຕີຄວາມຕາມຂໍ້ມູນຫລັກຖານແລະທິດສະດີຂອງຕົນ

ພຣະເຈົ້າ ໄຊຍະເຊດຖາທິຣາດ ຄອງເມືອງຊຽງແສນ


mapຄັນພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາທິ ຣາດໄດ້ຈາກ ນະຄອນຊຽງໃຫມ່ເມືອງຫລວງ ຂອງອານາຈັກລາວລ້ານນາມາ ປະທັບຢູ່ທີ່ຊຽງ ດົງຊຽງທອງແລ້ວ ພຣະເຈົ້າຫົງສາວະດີບູເລງນອງ ກະສັດມອນ-ພະມ້າ ກໍໄດ້ກາລະໂອກາດ ເຂົ້າມາແຊກແຊງກິດຈະ ການພາຍໃນລາວລ້ານນາ ພຣະເຈົ້າຫົງສາວະດີຜູ້ນີ້ ພວມກ້າວຂຶ້ນສູ່ຄວາມເປັນຣາຊາ ທິຣາດໃນອານາຈັກມອນ-ພະມ້າ ພຣະອົງໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະຮຸກຮານລາວ ລ້ານນາໂດຍເລີກແລບທີ່ສຸດ ແຕ່ວ່າອຸປະສັກສຳຄັນຕໍ່ແຜນການຂອງ ພຣະອົງແມ່ນພຣະເຈົ້າ ໄຊຍະເຊດຖາທິຣາດ ແລະປະຊາຊົນລາວລ້ານຊ້າງ. ຄວາມຈິງແລ້ວທະເຍີທະຍານ ຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ຊະນະສິບທິດຜູ້ນີ້

ບໍ່ແມ່ນພຽງຕ້ອງການເຂົ້າຄອບຄອງລາວລ້ານນາທໍ່ນັ້ນ ແຕ່ຕ້ອງການຢາກເປັນໃຫຍ່ເຫນືອອານາຈັກລາວທັງຫມົດນັ້ນຄືອານາຈັກໄຕໂມຕ່າງໆ ອານາຈັກລາວລ້ານນາ ອານາຈັກລ້ານເພຍ (ອະຍຸດທະຍາ) ແລະອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງ ແຜນການຂະຫຍາຍອຳນາດຂອງພຣະອົງຈະສຳເຣັດລົງໄດ້ ແມ່ນຕ້ອງກຳຈັດພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາທິຣາດ ແລະປະຊາຊົນລາວລ້ານຊ້າງເສຍກ່ອນ ການທີ່ຈະກຳຈັດພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາທິຣາດແລະປະຊາຊົນລາວລ້ານຊ້າງໄດ້ສຳເຣັດ ຈະຕ້ອງໃຊ້ກຸສະໂລບາຍອັນສະຫລາດແຫລມຄົມ ໃນການຍຸແຍ່ໃຫ້ໃຫ້ເກີດສາມັກຄີເພດໃນຫມູ່ ສັກດີນາລາວລ້ານນາແລະລາວລ້ານຊ້າງ

ຂັ້ນຕົ້ນ ຕ້ອງຍຸແຍ່ພວກກຳອຳນາດໃນລາວລ້ານນາໃຫ້ແຂງເມືອງ ຕໍ່ລາວລ້ານຊ້າງ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈິ່ງໃຊ້ກຳລັງ ທະຫານເຂົ້າຂົ່ມຂູ່ລາວລ້ານນາ ໃຫ້ຍອມຈຳນົນກາຍເປັນເມືອງຂຶ້ນຂອງພຣະອົງ

ຖັດນັ້ນ ກໍ່ຕ້ອງໃຊ້ກຳລັງທະຫານຈຳນວນມະຫາສານເຂົ້າຮຸກຮານອະຍຸດທະຍາເຊິ່ງ ເປັນເມືອງຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບອ່າວທະເລ ແລະພວມກາຍເປັນເມືອງຮຸ່ງເຮືອງທາງການພານິດ ຖ້າໄດ້ອະຍຸດທະຍາແລ້ວກໍ່ເທົ່າກັບການອັດທາງການຄ້າຂອງລາວລ້ານຊ້າງ ກັບປະເທດຕ່າງໆທາງພາກຕາເວັນຕົກ ເພາະອະຍຸດທະຍານັ້ນໄດ້ຊື່ວ່າ "ເມືອງລ້ານດ່ານ" ຂອງລາວລ້ານຊ້າງ

ຂັ້ນສຸດທ້າຍກໍ່ແມ່ນຂັ້ນເຕົ້າໂຮມກຳລັງທີ່ມີຢູ່ທັງຫມົດໃນອານາຈັກ ທັງປວງທີ່ຂຶ້ນກັບ ພຣະອົງເຂົ້າໂຈມຕີລາວລ້ານຊ້າງ ແລະບັງຄັບພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາທິຣາດກັບປະຊາຊົນ ລາວລ້ານຊ້າງໃຫ້ຍອມຈຳນົນໄດ້ໂດຍງ່າຍ ຖ້າໄດ້ລາວລ້ານຊ້າງແລ້ວຄວາມໄຜ່ຜັນຢາກ ເປັນຣາຊາທິຣາດຂອງພຣະເຈົ້າຫົງສາວະດີບູເລງນອງ ໃນແຫລມອິນດູຈີນຈິ່ງຈະມີຄວາມຫມາຍອັນສົມບູນແລະແທ້ຈີງ.

    ເມື່ອເປັນດັ່ງນັ້ນແລ້ວພຣະ ເຈົ້າຫົງສາວະດີບູເລງນອງ ກໍໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນແຜນການຂອງຕົນໂລດ ອັນນັ້ນແມ່ນການເຂົ້າໄປອຸ້ມຊູ ສັກດີນາບາງພວກໃນລາວລ້ານນາ ໃຫ້ແຂງຂໍ້ຕໍ່ພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາທິຣາດທັນທີ ແລະໃຫ້ສັກດີນາທີ່ຕົນສະນັບສະນູນໄປອັງເຊີນເອົາພຣະເມກຸຕິ ເຊິ່ງເປັນເຊື້ອສາຍມາແຕ່ຂຸນມັງຣາຍຈາກເມືອງນາຍ ມາເປັນກະສັດຊຽງໃຫມ່ແລ້ວ ຕັ້ງຕົວເປັນກະສັດເອກະຣາດ ບໍ່ຂຶ້ນກັບຈາກພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາທິຣາດ.

ກຸສະໂລບາຍອັນ ນີ້ຂອງພຣະເຈົ້າຫົງສາວະດີບູເລງນອງ ນັບວ່າໄດ້ລັບຜົນດັ່ງຄວາມມຸ່ງຫວັງ ຄືພວກສັກດີນາບູເລງນອງ ນັ້ນໄດ້ລົງມືປະຕິບັດ ການທັນທີໂດຍ ແມ່ນພຣະຍາສຸທັດສະນະ ເຈົ້າຄອງຊຽງແສນເປັນຫົວຫນ້າ ໄດ້ປະຊຸມກັນກັບພວກທີ່ສະຫນັບສະຫນູນຕົນເພື່ອດຳເນີນ ການໂຄ້ນລົ້ມຄະນະບໍຣິຫານ ຣາຊະການແຜ່ນດິນຊຽງໃຫມ່   ທີ່ພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາທິຣາດ ໄດ້ຊົງແຕ່ງຕັ້ງໄວ້ແລ້ວນັ້ນ.

 

ພຣະຍາສຸທັດສະນະກໍ່ກະບົດ

ໃນປີ ຄ.ສ 1553 ພຣະຍາສຸທັດສະນະເຈົ້າຄອງຊຽງແສນຄັນໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳຈາກພຣະເຈົ້າຫົງສາວະດີບູເລງນອງແລ້ວ ກໍ່ໄດ້ເດີນທາງມາຍັງນະຄອນຊຽງໃຫມ່ ກໍ່ໄດ້ພາກັນປະຊຸມລັບເພື່ອວາງແຜນເພື່ອຈັບກຸມແສນເມືອງ (ຄືພຣະຍາກົງກາງລາດ) ແຫ່ງຊຽງໃຫມ່ຜູ້ເປັນລຸງຂອງພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາທິຣາດ  ທີ່ພຣະອົງຊົງໄດ້ເວນເມືອງໃຫ້ຊ່ວຍພຣະນາງຈິຣະປະພາກ່ອນສະເດັດມານະຄອນຊຽງທອງ, ແຕ່ພຣະຍາກົງກາງລາດຫລືແສນເມືອງໄດ້ຮູ້ເມື່ອຄິງ ເສຍກ່ອນກໍຕຽມການປ້ອງກັນຕົວຢ່າງແຂງແຮງ.

ພໍຕົກເວລາກາງຄືນພຣະຍາສຸທັດສະນະ ໄດ້ແຕ່ງໃຫ້ແສນດາວກັບຫມູ່ອີກສອງຄົນປອມ ຕົວຂັດດາບເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຂອງພຣະຍາລືກຽນ ໃນເວລານັ້ນພຣະຍາແສນໄຊກັບຫມື່ນຂາຍ ເມືອງຫມໍ້ຈະໄປຫາຫມື່ນຫລວງນະຄອນ ໄດ້ພໍ້ຄົນທັງສອງຫລົບໆລີ້ໆຢູ່ໃນເຮືອນຂອງພຣະຍາລືກຽນ ຈິ່ງໄດ້ມາບອກແກ່ແສນເມືອງຄືພຣະຍາກົງກາງລາດວ່າ ຈະມີຄົນປອງຮ້າຍ, ພຣະຍາກົງກາງລາດແສນເມືອງ ຈິ່ງນຳກຳລັງອອກມາສູ້ຮົບກັບພຣະຍາສຸທັດສະນະທີ່ກາງວຽງຊຽງ ໃຫມ່ ພຣະຍາສຸທັດສະນະໄດ້ແຕ່ງໃຫ້ແສນຂວາງ ແລະຫມື່ນຊາຍຍົກກຳລັງເຂົ້າສູ້ຮົບກັບ ຫມື່ນຂາຍແລະຫມື່ນຫລວງນະຄອນທີ່ຕັ້ງຢູ່ຂ່ວງສະນາມເບື້ອງໃຕ້.  ຫມື່ນຫລວງນະຄອນຂັບ ຊ້າງເຂົ້າໄລ່ຊົນພວກແສນຂາຍແຕກກະຈັດກະຈາຍຜ່າຍຫນີໄປ.

ຄັນຮອດມື້ຕໍ່ມາພຣະຍາສຸທັດສະນະກັບພວກກໍ່ຍົກກຳລັງຊ້າງເສີກ ແລະມ້າເສີກ ແລະພົນທະຫານ ເຂົ້າສູ້ລົບກັບພຣະຍາກົງກາງລາດແສນເມືອງກັບພວກອັນມີຫມື່ນຂາຍ ຫມື່ນຫລວງນະຄອນ ແລະພຣະຍາວະຊິຣະອາມາດເປັນຕົ້ນ ຝ່າຍພຣະຍາກົງກາງລາດ ແສນເມືອງ ສູ້ບໍ່ໄດ້ຈິ່ງຖອຍຫນີແລະພາຄອບຄົວມາຍັງນະຄອນລຳປາງ ຄັ້ນຢູ່ຕໍ່ມາຂ່າວວ່າພວກເສນາອາມາດຣາຊະມົນຕຣີທາງນະຄອນຊຽງໃຫມ່ວິວາດຜິດຖຽງກັນຈົນເຖິງປະຫານກັນດ້ວຍກຳລັງອາວຸດ ໄດ້ຍິນຮອດພຣະກັນຂອງພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາທິຣາດທີ່ຊຽງດົງຊຽງທອງ ພຣະອົງຈິ່ງແຕ່ງຕັ້ງພຣະຍາສາມລ້ານເຈົ້າຄອງເມືອງແພ່, ພຣະຍານະຄອນລ້ານຊ້າງ ແລະ ພຣະຍາຫົງວຽງລ້ານຊ້າງເປັນແມ່ທັບຍົກກອງທັບໄປຍັງນະຄອນຊຽງໃຫມ່ ເຫດການຈິ່ງໄດ້ສະ ຫງົບລົງ.

 

ພຣະເມກຸຕິເປັນເຈົ້າແຜ່ນຊຽງໃຫມ່

ຄັນຢູ່ຕໍ່ມາພຣະຍາສຸທັດສະນະກໍ່ໄດ້ກໍ່ການກະບົດຂຶ້ນອີກໂດຍບັງຄັບໃຫ້ພຣະນາງມະຫາເທວີຈີຣະປະພາ ເຊັນສັນຍາໃນຫນັງສືໄປເຊັນເອົາເຈົ້າເມກຸຕິຈາກເມືອງນາຍມາເປັນເຈົ້າ ແຜ່ນດິນຊຽງໃຫມ່, ທຳອິດເຈົ້າເມກຸຕິບໍ່ຫານຮັບຄຳເຊີນ ເພາະຢຳເກງພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາ ທິຣາດ ຈິ່ງໄດ້ເຊີນທູດໄປຫົງສາວະດີເພື່ອຂໍຄຳແນະນຳຈາກພຣະເຈົ້າບູເລງນອງ. ພຣະເຈົ້າຫົງສາວະດີກໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພແກ່ເຈົ້າເມກຸຕິ, ໃນຄັ້ງທີ່ສອງຈິ່ງຍອມຮັບ ຄຳເຊີນລົງມາເປັນເຈົ້າແຜ່ນດິນລາວລ້ານນາ ຝ່າຍພຣະເຈົ້າຫົງສາວະດີບູເລງນອງກໍ່ໄດ້ສົ່ງກອງທັບຈຳນວນ 1 ຫມື່ນຄົນມາປະຈຳຢູ່ທີ່ຊຽງໃຫມ່ເພື່ອຄຸ້ມຄອງພຣະເມກຸຕິເຈົ້າແຜ່ນດິນລາວລ້ານນາອົງໃຫມ່. ການຄິດກະບົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາທິຣາດ ຂອງພຣະເມກຸຕິໃນ ຄັ້ງນັ້ນໄດ້ສ້າງຄວາມບໍ່ພໍໃຈໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຟ້າເມືອງນາຍ ແລະເຈົ້າຟ້າຊຽງທອງແຫ່ງຊາດລາວເຜົ່າໄຕໂມ (ງ້ຽວຫລືີຊານ). ເຈົ້າທັງສອງກໍ່ໄດ້ຍົກກອງທັບລົງມາຕີຊຽງຮາຍ, ແຕ່ບໍ່ສາມາດຍຶດຊຽງຮາຍໄດ້ ເພາະໄດ້ຮັບການຕ້ານທານຢ່າງແຂງແຮງຈາກກຳລັງຂອງພຣະຍາລືໄຊເຈົ້າຄອງຊຽງຮາຍ ແລະກໍ່ເປັນບຸກຄົນຜູ້ຫນຶ່ງທີ່ໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນແກ່ພຣະເມກຸຕິ ຫລັງຈາກກອງທັບເຈົ້າຟ້າທັງສອງຍົກກັບໄປແລ້ວ   ພຣະເມກຸຕິກໍ່ສົ່ງພຣະຍາກະມົນຜູ້ເປັນ ເຊື້ອສາຍຂອງຕົນເອງໄປຄອງເມືອງຊຽງແສນ ແທນພຣະຍາຄຳຫມູ່ຜູ້ເຖິງແກ່ກຳໄປແລ້ວ (ຄຳ ຈຳປາແກ້ວ ມະນີ,ພາກ 5, 1980,56).Author: Sounay Phothisane Filed Under:
Article Published Date Hits: 721

 

Locations of visitors to this page