Home - Dr. Souneth Phothisane

ປະຫວັດສາດຄືຂະບວນການເຄື່ອນຕົວຂອງຈິດສຳນຶກຊາດ ໃນແຕ່ລະບາດລ້ຽວແຫ່ງການປ່ຽນແປງ

ທາງສັງຄົມ-ວັດທະນະທັມຢ່າງ ເປັນຂັ້ນຕອນແຫ່ງອະດີດ ປັດຈຸບັນແລະອະນາຄົດທີ່ນັກປະຫວັດສາດ ໄດ້ຕີຄວາມຕາມຂໍ້ມູນຫລັກຖານແລະທິດສະດີຂອງຕົນ

Get Adobe Flash player

latest ARTICLES

2012-11-09 Sounay Phothisane Article ບໍ່ແມ່ນພຽງຕ້ອງການເຂົ້າຄອບຄອງລາວລ້ານນາທໍ່ນັ້ນ ແຕ່ຕ້ອງການຢາກເປັນໃຫຍ່ເຫນືອອານາຈັກລາວທັງຫມົດນັ້ນຄືອານາຈັກໄຕໂມຕ່າງໆ ອານາຈັກລາວລ້ານນາ ອານາຈັກລ້ານເພຍ (ອະຍຸດທະຍາ) ແລະອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງ ແຜນການຂະຫຍາຍອຳນາດຂອງພຣະອົງຈະສຳເຣັດລົງໄດ້ ແມ່ນຕ້ອງກຳຈັດພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາທິຣາດ ແລະປະຊາຊົນລາວລ້ານຊ້າງເສຍກ່ອນ ການທີ່ຈະກຳຈັດພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາທິຣາດແລະປະຊາຊົນລາວລ້ານຊ້າງໄດ້ສຳເຣັດ ຈະຕ້ອງໃຊ້ກຸສະໂລບາຍອັນສະຫລາດແຫລມຄົມ ໃນການຍຸແຍ່ໃຫ້ໃຫ້ເກີດສາມັກຄີເພດໃນຫມູ່ ສັກດີນາລາວລ້ານນາແລະລາວລ້ານຊ້າງ ຂັ້ນຕົ້ນ ຕ້ອງຍຸແຍ່ພວກກຳອຳນາດໃນລາວລ້ານນາໃຫ້ແຂງເມືອງ ຕໍ່ລາວລ້ານຊ້າງ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈິ່ງໃຊ້ກຳລັງ ທະຫານເຂົ້າຂົ່ມຂູ່ລາວລ້ານນາ ໃຫ້ຍອມຈຳນົນກາຍເປັນເມືອງຂຶ້ນຂອງພຣະອົງ ຖັດນັ້ນ ກໍ່ຕ້ອງໃຊ້ກຳລັງທະຫານຈຳນວນມະຫາສານເຂົ້າຮຸກຮານອະຍຸດທະຍາເຊິ່ງ ເປັນເມືອງຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບອ່າວທະເລ ແລະພວມກາຍເປັນເມືອງຮຸ່ງເຮືອງທາງການພານິດ ຖ້າໄດ້ອະຍຸດທະຍາແລ້ວກໍ່ເທົ່າກັບການອັດທາງການຄ້າຂອງລາວລ້ານຊ້າງ ກັບປະເທດຕ່າງໆທາງພາກຕາເວັນຕົກ ເພາະອະຍຸດທະຍານັ້ນໄດ້ຊື່ວ່າ "ເມືອງລ້ານດ່ານ" ຂອງລາວລ້ານຊ້າງ ຂັ້ນສຸດທ້າຍກໍ່ແມ່ນຂັ້ນເຕົ້າໂຮມກຳລັງທີ່ມີຢູ່ທັງຫມົດໃນອານາຈັກ ທັງປວງທີ່ຂຶ້ນກັບ ພຣະອົງເຂົ້າໂຈມຕີລາວລ້ານຊ້າງ ແລະບັງຄັບພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາທິຣາດກັບປະຊາຊົນ ລາວລ້ານຊ້າງໃຫ້ຍອມຈຳນົນໄດ້ໂດຍງ່າຍ ຖ້າໄດ້ລາວລ້ານຊ້າງແລ້ວຄວາມໄຜ່ຜັນຢາກ ເປັນຣາຊາທິຣາດຂອງພຣະເຈົ້າຫົງສາວະດີບູເລງນອງ ໃນແຫລມອິນດູຈີນຈິ່ງຈະມີຄວາມຫມາຍອັນສົມບູນແລະແທ້ຈີງ.     ເມື່ອເປັນດັ່ງນັ້ນແລ້ວພຣະ ເຈົ້າຫົງສາວະດີບູເລງນອງ ກໍໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນແຜນການຂອງຕົນໂລດ ອັນນັ້ນແມ່ນການເຂົ້າໄປອຸ້ມຊູ ສັກດີນາບາງພວກໃນລາວລ້ານນາ ໃຫ້ແຂງຂໍ້ຕໍ່ພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາທິຣາດທັນທີ ແລະໃຫ້ສັກດີນາທີ່ຕົນສະນັບສະນູນໄປອັງເຊີນເອົາພຣະເມກຸຕິ ເຊິ່ງເປັນເຊື້ອສາຍມາແຕ່ຂຸນມັງຣາຍຈາກເມືອງນາຍ ມາເປັນກະສັດຊຽງໃຫມ່ແລ້ວ ຕັ້ງຕົວເປັນກະສັດເອກະຣາດ ບໍ່ຂຶ້ນກັບຈາກພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາທິຣາດ. ກຸສະໂລບາຍອັນ ນີ້ຂອງພຣະເຈົ້າຫົງສາວະດີບູເລງນອງ ນັບວ່າໄດ້ລັບຜົນດັ່ງຄວາມມຸ່ງຫວັງ ຄືພວກສັກດີນາບູເລງນອງ ນັ້ນໄດ້ລົງມືປະຕິບັດ ການທັນທີໂດຍ ແມ່ນພຣະຍາສຸທັດສະນະ ເຈົ້າຄອງຊຽງແສນເປັນຫົວຫນ້າ ໄດ້ປະຊຸມກັນກັບພວກທີ່ສະຫນັບສະຫນູນຕົນເພື່ອດຳເນີນ ການໂຄ້ນລົ້ມຄະນະບໍຣິຫານ ຣາຊະການແຜ່ນດິນຊຽງໃຫມ່   ທີ່ພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາທິຣາດ ໄດ້ຊົງແຕ່ງຕັ້ງໄວ້ແລ້ວນັ້ນ.   ພຣະຍາສຸທັດສະນະກໍ່ກະບົດ ໃນປີ ຄ.ສ 1553 ພຣະຍາສຸທັດສະນະເຈົ້າຄອງຊຽງແສນຄັນໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳຈາກພຣະເຈົ້າຫົງສາວະດີບູເລງນອງແລ້ວ ກໍ່ໄດ້ເດີນທາງມາຍັງນະຄອນຊຽງໃຫມ່ ກໍ່ໄດ້ພາກັນປະຊຸມລັບເພື່ອວາງແຜນເພື່ອຈັບກຸມແສນເມືອງ (ຄືພຣະຍາກົງກາງລາດ) ແຫ່ງຊຽງໃຫມ່ຜູ້ເປັນລຸງຂອງພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາທິຣາດ  ທີ່ພຣະອົງຊົງໄດ້ເວນເມືອງໃຫ້ຊ່ວຍພຣະນາງຈິຣະປະພາກ່ອນສະເດັດມານະຄອນຊຽງທອງ, ແຕ່ພຣະຍາກົງກາງລາດຫລືແສນເມືອງໄດ້ຮູ້ເມື່ອຄິງ ເສຍກ່ອນກໍຕຽມການປ້ອງກັນຕົວຢ່າງແຂງແຮງ. ພໍຕົກເວລາກາງຄືນພຣະຍາສຸທັດສະນະ ໄດ້ແຕ່ງໃຫ້ແສນດາວກັບຫມູ່ອີກສອງຄົນປອມ ຕົວຂັດດາບເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຂອງພຣະຍາລືກຽນ ໃນເວລານັ້ນພຣະຍາແສນໄຊກັບຫມື່ນຂາຍ ເມືອງຫມໍ້ຈະໄປຫາຫມື່ນຫລວງນະຄອນ ໄດ້ພໍ້ຄົນທັງສອງຫລົບໆລີ້ໆຢູ່ໃນເຮືອນຂອງພຣະຍາລືກຽນ ຈິ່ງໄດ້ມາບອກແກ່ແສນເມືອງຄືພຣະຍາກົງກາງລາດວ່າ ຈະມີຄົນປອງຮ້າຍ, ພຣະຍາກົງກາງລາດແສນເມືອງ ຈິ່ງນຳກຳລັງອອກມາສູ້ຮົບກັບພຣະຍາສຸທັດສະນະທີ່ກາງວຽງຊຽງ ໃຫມ່ ພຣະຍາສຸທັດສະນະໄດ້ແຕ່ງໃຫ້ແສນຂວາງ ແລະຫມື່ນຊາຍຍົກກຳລັງເຂົ້າສູ້ຮົບກັບ ຫມື່ນຂາຍແລະຫມື່ນຫລວງນະຄອນທີ່ຕັ້ງຢູ່ຂ່ວງສະນາມເບື້ອງໃຕ້.  ຫມື່ນຫລວງນະຄອນຂັບ ຊ້າງເຂົ້າໄລ່ຊົນພວກແສນຂາຍແຕກກະຈັດກະຈາຍຜ່າຍຫນີໄປ. ຄັນຮອດມື້ຕໍ່ມາພຣະຍາສຸທັດສະນະກັບພວກກໍ່ຍົກກຳລັງຊ້າງເສີກ ແລະມ້າເສີກ ແລະພົນທະຫານ ເຂົ້າສູ້ລົບກັບພຣະຍາກົງກາງລາດແສນເມືອງກັບພວກອັນມີຫມື່ນຂາຍ ຫມື່ນຫລວງນະຄອນ ແລະພຣະຍາວະຊິຣະອາມາດເປັນຕົ້ນ ຝ່າຍພຣະຍາກົງກາງລາດ ແສນເມືອງ ສູ້ບໍ່ໄດ້ຈິ່ງຖອຍຫນີແລະພາຄອບຄົວມາຍັງນະຄອນລຳປາງ ຄັ້ນຢູ່ຕໍ່ມາຂ່າວວ່າພວກເສນາອາມາດຣາຊະມົນຕຣີທາງນະຄອນຊຽງໃຫມ່ວິວາດຜິດຖຽງກັນຈົນເຖິງປະຫານກັນດ້ວຍກຳລັງອາວຸດ ໄດ້ຍິນຮອດພຣະກັນຂອງພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາທິຣາດທີ່ຊຽງດົງຊຽງທອງ ພຣະອົງຈິ່ງແຕ່ງຕັ້ງພຣະຍາສາມລ້ານເຈົ້າຄອງເມືອງແພ່, ພຣະຍານະຄອນລ້ານຊ້າງ ແລະ ພຣະຍາຫົງວຽງລ້ານຊ້າງເປັນແມ່ທັບຍົກກອງທັບໄປຍັງນະຄອນຊຽງໃຫມ່ ເຫດການຈິ່ງໄດ້ສະ ຫງົບລົງ.   ພຣະເມກຸຕິເປັນເຈົ້າແຜ່ນຊຽງໃຫມ່ ຄັນຢູ່ຕໍ່ມາພຣະຍາສຸທັດສະນະກໍ່ໄດ້ກໍ່ການກະບົດຂຶ້ນອີກໂດຍບັງຄັບໃຫ້ພຣະນາງມະຫາເທວີຈີຣະປະພາ ເຊັນສັນຍາໃນຫນັງສືໄປເຊັນເອົາເຈົ້າເມກຸຕິຈາກເມືອງນາຍມາເປັນເຈົ້າ ແຜ່ນດິນຊຽງໃຫມ່, ທຳອິດເຈົ້າເມກຸຕິບໍ່ຫານຮັບຄຳເຊີນ ເພາະຢຳເກງພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາ ທິຣາດ ຈິ່ງໄດ້ເຊີນທູດໄປຫົງສາວະດີເພື່ອຂໍຄຳແນະນຳຈາກພຣະເຈົ້າບູເລງນອງ. ພຣະເຈົ້າຫົງສາວະດີກໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພແກ່ເຈົ້າເມກຸຕິ, ໃນຄັ້ງທີ່ສອງຈິ່ງຍອມຮັບ ຄຳເຊີນລົງມາເປັນເຈົ້າແຜ່ນດິນລາວລ້ານນາ ຝ່າຍພຣະເຈົ້າຫົງສາວະດີບູເລງນອງກໍ່ໄດ້ສົ່ງກອງທັບຈຳນວນ 1 ຫມື່ນຄົນມາປະຈຳຢູ່ທີ່ຊຽງໃຫມ່ເພື່ອຄຸ້ມຄອງພຣະເມກຸຕິເຈົ້າແຜ່ນດິນລາວລ້ານນາອົງໃຫມ່. ການຄິດກະບົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາທິຣາດ ຂອງພຣະເມກຸຕິໃນ ຄັ້ງນັ້ນໄດ້ສ້າງຄວາມບໍ່ພໍໃຈໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຟ້າເມືອງນາຍ ແລະເຈົ້າຟ້າຊຽງທອງແຫ່ງຊາດລາວເຜົ່າໄຕໂມ (ງ້ຽວຫລືີຊານ). ເຈົ້າທັງສອງກໍ່ໄດ້ຍົກກອງທັບລົງມາຕີຊຽງຮາຍ, ແຕ່ບໍ່ສາມາດຍຶດຊຽງຮາຍໄດ້ ເພາະໄດ້ຮັບການຕ້ານທານຢ່າງແຂງແຮງຈາກກຳລັງຂອງພຣະຍາລືໄຊເຈົ້າຄອງຊຽງຮາຍ ແລະກໍ່ເປັນບຸກຄົນຜູ້ຫນຶ່ງທີ່ໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນແກ່ພຣະເມກຸຕິ ຫລັງຈາກກອງທັບເຈົ້າຟ້າທັງສອງຍົກກັບໄປແລ້ວ   ພຣະເມກຸຕິກໍ່ສົ່ງພຣະຍາກະມົນຜູ້ເປັນ ເຊື້ອສາຍຂອງຕົນເອງໄປຄອງເມືອງຊຽງແສນ ແທນພຣະຍາຄຳຫມູ່ຜູ້ເຖິງແກ່ກຳໄປແລ້ວ (ຄຳ ຈຳປາແກ້ວ ມະນີ,ພາກ 5, 1980,56).

ພຣະເຈົ້າ ໄຊຍະເຊດຖາທິຣາດ ຄອງເມືອງຊຽງແສນ

ຄັນພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາທິ ຣາດໄດ້ຈາກ ນະຄອນຊຽງໃຫມ່ເມືອງຫລວງ ຂອງອານາຈັກລາວລ້ານນາມາ ປະທັບຢູ່ທີ່ຊຽງ ດົງຊຽງທອງແລ້ວ ພຣະເຈົ້າຫົງສາວ...

2012-11-09 Sounay Phothisane Article ຂອງກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວແລະວັດທະນະທັມ ເຊ່ີງຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ຂຽນປວັດ ກ່ຽວກັບພຣະຍາຟ້າງຸ່ມ ພຣະເຈົ້າອະນຸວົງໄປແລ້ວ ແລະກໍກຽມຈະຂຽນອີກ 2 ພຣະອົງຄືພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາທິຣາດ ແລະພຣະເຈົ້າສຸຣິຍະວົງສາທັມມິກະຣາດ, ແຕ່ກໍບໍ່ເປັນຈ່ັງບຸນເພາະຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງ ໄດ້ໄປຮັບວຽກງານອ່ືນ ຈ່ຶງໄດ້ປ່ອຍວາງໄວ້ກ່ອນ ເມ່ືອໄດ້ຊາບຂ່າວວ່າທາງການລາວ ຈະສະເຫລີມສະຫລອງ 450 ປີນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກໍມີບາງທ່ານກໍໂທມາຖາມວັນທີ ເດືອນປີທີ່ພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາທິຣາດສະເດັດມາເຖີງເມືອງວຽງຈັນ, ໃນການຍ້າຍເມືອງຫລວງໃນຄັ້ງນັ້ນ ເມ່ືອຖືກຖາມກໍພະຍາຍາມຫາຄຳຕອບ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ພົບຈາກຕຳຣາເຫລັ້ມໃດເລີຍ ທີ່ຈະພໍຮູ້ໄດ້ຊັດເຈນ ແຕ່ຮູ້ວ່າເປັນປີຄືປີ 1560 ແລະຕໍ່ມາກໍຮູ້ພຽງວ່າມາທາງນ້ຳ ຕອນທີ່ນ້ຳຫລາກແລະລ່ອງແພມາ ແຕ່ກໍບໍ່ຮູ້ວັນເວລາທີ່ແນ່ນອນ, ສະນັ້ນເພ່ືອໃຫ້ທຸກຢ່າງຊັດເຈນຂຶ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຄົ້ນຫາງານເກົ່າໆທີ່ລູກສາວພິມໄວ້ມາປັດຝຸ່ນອອກແລ້ວວາງເຄົ້າໂຄງໃຫມ່ ໂດຍຕັ້ງສົມມຸດຖານໄວ້ວ່າຕ້ອງຫາ​ໃຫ້ຮູ້ວັນເວລາທີ່ແນ່ນອນໃຫ້ໄດ້ ໂດຍພະຍາຍາມໃຊ້ສະຫມອງເບື້ອງຂວາແລະຊ້າຍຜະສົມກັນ ວ່າຈະພົບໄດ້ແນວໃດ ເມ່ືອນຳທຸກຢ່າງມາປະຕິດປະຕໍ່ກັນຈ່ຶງສາມາດພໍຖົມຂຸມໄດ້ອັນນີ້ເປັນຄວາມຕັ້ງໃຈວ່າຕ້ອງຫາໃຫ້ໄດ້ ກໍ​ໄດ້​ດັ່ງ​ປາຖນາ ຂ້າພະເຈົ້າຈະນຳສະເຫນີເປັນເລ່ືອງໄປຕາມລຳດັບນັບຕັ້ງແຕ່ບົດທີ 1:  ຊີວິດບັ້ນຕົ້ນ 1.1 ປຣະສູດ 1534, 1.2 ພຣະອຸປໂຍວະຣາດ 1546, ບົດທີ 2:  ຂຶ້ນຄອງແຜ່ນດິນລ້ານນາ, 2.1 ບັນຫາໃນແຜ່ນດິນລາວລ້ານນາ, 2.2 ຍົກພາຍຸຫະຍາຕຣານຳເຈົ້າເຊດຖະວັງໂສໄປຄອງຊຽງໃຫມ່ 1548, 2.3 ພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາທິຣາດຂຶ້ນສະເຫວີຍເມືອງລ້ານນາ, 2.4 ພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາທິຣາດຜະເຊີນການຂະຫຍາຍອຳນາດຂອງພະມ້າ, ບົດທີ 3: ສົມເດັດພຣະອຸໄພຍະພູທອນໄດ້ຄອງ 2 ແຜ່ນ ດິນ, 3.1 ພຣະໂພທິສາລະຣາດສະເດັດກັບມາຊຽງທອງ, 3.2 ສະເດັດມາວຽງຈັນ, 3.3 ພຣະໂພທິສາລະຣາດສະເດັດສຸຣະຄົດ 1550, 3.4 ຄວາມວຸ້ນວາຍທີ່ຊຽງທອງຫລວງພຣະບາງ, 3.5 ພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາທິຣາດສະເດັດກັບນະຄອນຊຽງທອງ, 3.6 ຊົງແກ້ບັນຫາພາຍໃນ, 3.7 ຖວາຍພຣະເພລີງສົບພຣະຣາຊະບິດາ, 3.8 ພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາທິຣາດຂຶ້ນເປັນພຣະເຈົ້າແຜ່ນດິນສອງອານາຈັກ, 3.9 ພຣະສຣີສັດທັມມະໄຕຣໂລກະນາດເປັນເຈົ້າຄອງວຽງຈັນ, 3.10 ບັນຫາພາຍໃນອະຍຸດທະຍາ, ບົດທີ 4: ຄອງເມືອງຊຽງແສນ, 4.1 ພຣະເຈົ້າບູເລງນອງຮຸກຮານລ້ານນາ, 4.2 ພຣະຍາສຸທັດສະນະກໍ່ກະບົດ 1553, 4.3 ເຈົ້າເມກຸຕິ, 4.4 ເສີກຕ້ານຕ້ານສັກດິນາມອນບພະມ້າຄັ້ງທີ 1, 4.5 ຕັ້ງຖານປະຕິບັດການທີ່ຊຽງແສນ, 4.6 ເສຍຊຽງໃຫມ່ 1558,  4.7 ພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາທິຣາດອ້າງກັມມະສິດເຫນືອເມືອງຊຽງໃຫມ່, 4.8 ຍ້າຍ ແຜ່ນດິນຊຽງແສນ 1559, 4.9 ປະທັບທີ່ຊຽງທອງ 1 ປີ (1559-1560), ບົດທີ 5: ສະຖາປະນາວຽງຈັນເປັນນະຄອນຫລວງກົງກັບໃນວັນທີ 1 ສິງຫາ 2010 ໃນປີນີ້, 5.1 ວາງແຜນ, 5.1.1 ວາງແຜນປ້ອງກັນຊາດ, 5.1.2 ວາງແຜນສ້າງພຣະທາດສີສອງຮັກ, 5.1.3 ວາງແຜນສະຖາປະນາວຽງຈັນເປັນນະຄອນຫລວງ, 5.2 ສະເດັດມາດ່ານຊ້າຍ 1560, 5.2.1 ສິລາຈາຣຶກດ່ານຊ້າຍ (ທີ່ພຣະທາດສີສອງຮັກ), 5.2.2 ສິລາຈາຣຶກດ່ານຊ້າຍ (ຫໍພຣະແກ້ວວຽງຈັນ), 5.3 ສະຖາປະນາວຽງຈັນເປັນນະຄອນຫລວງ, 5.4 ສ້າງພຣະທາດຫລວງ, 5.5 ຫໍພຣະແກ້ວ 1560, 5.6 ສ້າງວຽງປາກງື່ມ 1561, 5.7 ສ້າງວຽງຫນອງຫານ 1562, ກະສັດອະຍຸດທະຍາຊົງຖວາຍພຣະຣາຊະທິດາພຣະເທບກະສັດຕຣີ 1562, 5.8 ສ້າງວຽງສຸຣິນ 1563,  5.9 ສ້າງເມືອງໂສກເມືອງຊຸງ 1563, 5.10 ກອງທັບສັກດິນາພະມ້າຮຸກຮານອະຍຸດທະຍາ 1563 (ຣະດູແລ້ງ), 5.11 ພຣະມະຫາອຸປະຣາດສະຫລອງທາດສີສອງຮັກ 1563 (ເດືອນ 6), 5.12 ສັນຍາຮ່ວມປ້ອງກັນຣະຫວ່າງລາວລ້ານຊ້າງແລະລ້ານເພຍ 1564, ບົດທີ 6: ສົງຄາມຕ້ານການຮຸກຮານສັກດິນາມອນບພະມ້າຄັ້ງທີ 2 (1564), 6.1 ລ້ານນາປະກາດເອກະຣາດ 1564, 6.2 ພຣະເຈົ້າບູເລງນອງສ່ົງຣາຊະບຸດ “ອີມເລ“ ມາຍຶດລ້ານນາ, 6.3 ກອງທັບສັກດິນາມອນບພະມ້າເຂົ້າຍຶດວຽງຈັນ, 6.4 ກອງທັບລາວລ້ານຊ້າງຂັບໄລ່ສັກດິນາມອນ-ພະມ້າອອກຈາກວຽງຈັນ, 6.5 ສ້າງພຣະພຸດທະຮູບ, 6.6 ຊ່ອຍກຳຈັດອິດທິພົນມອນບ-ພະມ້າອອກຈາກພິດສະນຸໂລກ 1567, 6.7 ກອງທັບມອນ-ພະມ້າຍົກມາຊ່ອຍພຣະມະຫາທັມມະຣາຊາ, 6.8 ກອງທັບລາວລ້ານຊ້າງວາງແຜນທຳລາຍກອງທັບມອນ-ພະມ້າ, 6.9 ກອງທັບລາວລ້ານຊ້າງຊ່ວຍປ້ອງກັນອະຍຸດທະຍາ, 6.10 ອະຍຸດທະຍາຕົກ ຢູ່ໃນເລ່ກົນຂອງພຣະເຈົ້າຫົງສາວະດີ, 6.11 ຄວາມລັບແຕກກອງທັບລາວລ້ານຊ້າງຖອຍກັບ, 6.12 ອະຍຸດທະຍາເສຍໄຊແກ່ພຣະເຈົ້າຫົງສາວະດີ, ບົດທີ 7: ສົງຄາມຣະຫວ່າງລາວກັບມອນ-ພະມ້າຄັ້ງທີ 3 (1571), 7.1 ຍຶດອະຍຸດທະຍາ 1569, 7.2 ວາງແຜນຍຶດລາວ (1570), 7.3 ພຣະເຈົ້າຫົງສາວະດີບູເລງນອງເຄ່ືອນທັບມາວຽງຈັນ (1571), 7.4 ປະຊາຊົນລາວວາງແຜນຕ້ານສົງຄາມຮຸກຮານ, 7.5 ກອງທັບພຣະເຈົ້າຫົງສາວະດີພ່າຍແພ້ຢ່າງເຈັບແສບ, 7.5.1 ບັ້ນຮົບວຽງຄຸກ, 7.5.2 ບັ້ນຮົບຫນອງບົວລຳພູ, 7.5.3 ບັ້ນຮົບຊຽງສົມ, ບົດທີ 8: ຊີວິດບັ້ນປາຍ, 8.1 ຂັດແຍ່ງຊາຍແດນລາວບກັມພູຊາ (1573), 8.2 ເຈົ້າລາວເຮືອຫັກ, 8.3 ເມືອງອັດຕະປື, ບົດທີ 9:  ສິລະປະກັມ, 9.1.1 ການປົກຄອງ, 9.1.1 ສະຖາປັດຕະຍະກັມ, 9.1.2 ປະຕິມາກັມ, 9.1.3 ຈິດຕະກັມ, 9,1.4 ວັນນະກັມ, 9.1.5 ດຸຣິຍາງຄະສິນ, 9.1.6 ນາດຕະສິນ, ບົດທີ 10: ສະຫລຸບອະພິປຣາຍຜົນຂ້ໍສະເຫນີແນະ, 10.1 ສະຫລຸບ, 10.2 ອະພິປຣາຍຜົນ,  10.3 ຂ້ໍສະເຫນີແນະ,  ແລະແຖມທ້າຍດ້ວຍພາກຜະນວກເລ່ືອງພຣະຍາ ບຸຣີຈັນປະສິດທິສັກຜູ້ສ້າງເມືອງວຽງຈັນ. 

ອຸທິດແກ່ວຽງຈັນ 450 ປີ

ປີແຫ່ງການສະຖາປະນານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນປີນີ້ຂ້າພະເຈົ້າ ຈະນຳສະເຫນີຊີວະປະຫວັດ ຂອງພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາທິຣາດເພ່ືອ ທ່ານຜູ້ອ່ານຜູ້ສົນ...

2012-07-05 Souneth Phothisane Article

ແຜນສະຖາປະນາວຽງຈັນ

  ການກຽມແຜນການສະຖາ ປະນາວຽງຈັນເປັນນະຄອນຫລວງນັ້ນ ຫມາຍເຖິງການ ວາງແຜນແລະກຽມແຜນກັບຄະນະຜູ້ຈະເດີນທາງໃນ 5ຂັ້ນຕອນຂອງການຍ້...

2012-07-05 Souneth Phothisane Article

1 ສີງຫາ 2010 ເປັນວັນຄົບຮອບ 450 ປີ

  1 ສີງຫາ 2010 ເປັນວັນຄົບຮອບ 450 ປີ ຈາຣຶກທີ່ວຽງຈັນຂຶ້ນຕົ້ນໄດ້ບອກວ່າ ສະກະວອກນັກສັຕຣະປຸນນະມີ ເກີດອາສະທະອາທິຕະຍະ ວ...

2012-07-04 Souneth Phothisane Article

ສິລະປະວັດທະນະທຳ ລຳນ້ຳຂອງ ໃນການ ສ້າງສາຍສຳພັນ ສູ່ປະຊາຄົມອາຊຽນ

ການບັນຍາຍພິເສດໃນຫົວຂໍ້ສິລະປະວັດທະນະທຳລຳນ້ຳຂອງໃນການສ້າງສາຍສຳພັນສູ່ປະຊາຄົມອາຊຽນໂດຍ ດຣ. ສຸເນດ ໂພທິສານ ອາຈານປະຈຳ ຫລັກສູດສິນລ...

2012-04-01 Souneth Phothisane Article

ຄຸນຄ່າມໍຣະດົກ ວັດທະນະທັມ ທາງດ້ານວັດຖຸ ເພ່ືອພັດທະນາ ປະເທດຊາດ

ຄຸນຄ່າມໍຣະດົກວັດທະນະທັມທາງດ້ານວັດຖຸເພ່ືອພັດທະນາປະເທດຊາດໂດຍ ດຣ.ສຸເນດ ໂພທິສານ ອາຈານຄະນະສິລະປະກັມສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລຂອນແກ່ນສະ...

2012-07-05 Souneth Phothisane Article

ການຍ້າຍແຜ່ນດິນ

  ການຍ້າຍແຜ່ນດິນ ຄັນຕົກປີ ຄ.ສ. 1560 ພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາທິຣາດກໍ່ຍົກກອງທັບໃຫຍ່ ພ້ອມດ້ວຍ ປະຊາຊົນ ຜູ້ມີໃຈສະຫມັກຢາກລົງ...

More Articles

IMAGES

Lao Historian

ນັກປະຫວັດສາດລາວ

ດຣ. ສຸເນດ ໂພທິສານ
ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານປະຫວັດສາດລາວໂດຍກົງ ທ່ານສາມາດຕິດຕາມຜົນງານຂອງລາວໄດ້ໃນເວັບນີ້.

 

Locations of visitors to this page